Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Huismus Bescherming Nederland » Home » Een mussen-link uitgelicht
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  home:
  » Laatste mussen-nieuws
  » Een huismus-project belicht
  » Een mussen-mens uitgelicht
  » Een mussen-link uitgelicht
  » Een mus-onderzoek belichtEen mussen-link uitgelicht

Kate Vincents webSite over de huismus (Engelstalig)

Kate Vincent is de onderzoekster die heeft weten aan te tonen hoe belangrijk voedsel is voor de Huismus.
Dat klinkt als een open deur, natuurlijk. Toch is er heel lang gezocht naar verder gaande redenen voor de achteruitgang van de Huismus en werd voedsel niet altijd als bijzonder belangrijke oorzaak gezien.
Er zijn ook meer redenen dan uitsluitend het voedsel.

Kate Vincent's onderzoek is in 2006 officieël gepubliceerd. Zij heeft onder anderen geconstateerd dat de aantallen uitgevlogen jonge mussen, ten tijde van haar onderzoek, met 18% tot 25% terug liep doordat de jongen van honger om kwamen. Met name in landelijk gebied en in de buitenwijken trof zij dit aan.
Ook bleek dat jongen die in de eerste 6 dagen vooral plantaardig voedsel en mieren te eten kregen, meer kans liepen dood te hongeren dan jongen die vette spinnen aten.

Bij nader onderzoek naar de omgeving van de succesvolle en minder succesvolle broedgevallen bleek er een duidelijk verband te bestaan tussen de aanwezigheid van eiwitrijk voedsel en het succesvol uitvliegen van jonge Huismussen.

De website van Kate Vincent, op www.kateVincent.org, heeft vooral ten doel een archief te zijn voor haar eigen research, maar daarnaast is de bedoeling om mogelijk een platform te bieden voor een bredere discussie over het probleem rond de teruggang van de aantallen Huismussen en tevens, door middel van links, een netwerk van voor dit onderwerp belangrijke organisaties te bieden.

Haar site is al een tijdje ongewijzigd waardoor niet alle links nog werken, maar haar onderzoek is te belangrijk geweest om je daardoor te laten tegenhouden.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates