Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  nieuws:
  waar zijn we nu mee bezig ?
  de laatste nieuwsbrief
  engelstalige nieuwsbrief
  nieuws archief
  nieuws links
  StichtingWitteMus in 't nieuwsNieuws

Alle nieuws dat over de Huismus, het musMensen-netwerk, Stichting Witte Mus en de projecten te melden is.

          MEE DOEN met ZetDeHuismusOpDeKaart ?

                    Meld je aan       <= klik
                    Lees meer         <= klik

=> HET WAAROM <=

In het menu links ziet u welke onderdelen er zijn.

De meest recente ontwikkelingen kunt u volgen
via de "one-liners" pagina:
=> Waar zijn we nu mee bezig ?
23 nov 2020

Rechtszaak

in Hoger Beroep tegen de minister die de

Gedragscode NatuurInclusief

goedkeurde.


Leuk is anders, maar het moest er uiteindelijk toch van komen.
Een rechtszaak tegen de organisatie die de Gedragscode NatuurInclusief Renoveren voor projecten met NOM-keur opstelde en daarbij geen rekening wenste te houden met de overlevingskansen van huismussen tijdens die renovaties: Hun leefgebied wordt gerooid en afgesloten, en ze krijgen het niet meer terug. Op 3 nestkasten na. Een fatsoenlijke NULmeting was er ook niet, waardoor de gevolgen voor de Staat van Instandhouding niet meetbaar zijn.
Voor huismussen was het dus NIET "NatuurInclusief". Kennelijk vond "stroomversnelling" huismussen de aandacht niet waard.

Behalve dat het leefgebied van huismussen nooit verwijderd mag worden zonder een deugdelijke inventarisatie, mitigatie en compensatie ervan -wat ons betreft- volgens het 10-habitat-elementen document, is de inzet, van de kant van HuismusBeschermingNederland, om jurisprudentie te verkrijgen rond de beschermde status van de functionele leefomgeving van de Huismus. Er zijn namelijk al vele jaren lang veel te veel "ecologisch deskundigen" die huismussen verwijzen naar de omgeving die geschikt zou zijn en nog ruimte zou bieden, zonder dat daar een inventarisatie en bijbehorend verslag van de omgeving aan ten grondslag ligt.
Daar wil HuismusBeschermingNederland met jurisprudentie rond de functionele leefomgeving van huismussen een eind aan zien te maken.

Opvallende AFWEZIGE bij deze zaak is Vogelbescherming (VBN). Teamhoofd stadsvogels was begin 2018 voorgesteld samen te werken. Dat werd bepaald onvriendelijk geweigerd door ditzelfde teamhoofd. Dan niet. Maar gebeuren moest het toch.
En gebeuren zou het. Met donaties en tips uit vele richtingen, een raad voor de rechtsbijstand en een advocaat die zich aan ons liet toevoegen.

De zitting vond plaats op 23 november 2020. En tijdens de nabespreking was het gezicht van onze advocaat flink aan het glunderen. Omdat hij geen groentje is gaan wij (HuismusBescherming) ervan uit dat onze kansen misschien wel erg goed zijn. Laten we het hopen. Voor de huismussen en hun kans op overleving in Nederland.

1 mei 2019
Er is ONLINE een HUISMUSSEN-nest te volgen.
TWITCH.TV/whitesparrow_account

Nou ja, "Één huismussen-nest" ...
Van huismussen is bekend dat die meerdere legsels per broedseizoen groot brengen.
In hetzelfde nest.
Maar alleen als de omstandigheden gunstig zijn. Want ze zijn behoorlijk kwetsbaar en beoordelen de omgeving op veiligheid en rust rond het nest.

Dus geen renovaties (functioneel leefgebied kwijt, dus alle voedselbronnen, schuilplaatsen, slaapplaatsen en zand- en water-badderplaatsen rond het nest kwijt, dus nest kan dan niet meer als nest functioneren),
geen zonnepanelen (nesten geruimd, komen ze niet meer terug),
geen rigoreus groenonderhoud (functioneel leefgebied kwijt dus nest kan niet meer als nest functioneren),
niet plotseling stoppen met bijvoeren (opeens (te) veel meer moeite het legsel groot te brengen),
geen kauwen die er naast gaan wonen (kauwen eten jonge mussen, dus dan willen de mussen daar niet meer broeden),
geen roofvogelopvang vlakbij, die de uilen en dagrovers dagelijks en nachtelijks om de beurt los laat om "hun natuurlijk gedrag" te vertonen (want dan zitten al die roofvogels om beurten in jouw vogeltjes tuin te jagen, en dat dag en nacht door, daar passen huismussen voor. Dan zoeken ze een andere plek.),
geen 12 buurtkatten en maar een tuin vol vogels in de wijde omtrek (want dan zitten alle katten 's nachts in die ene tuin, en gevaar in het donker is voor huismussen het meest linke dat er is, dus die blijven dan niet),
en zo is er nog wel het een en ander dat er mis kan gaan. Dat roet in het eten kan gooien.
.
MAAR
Als alles goed gaat, dan kun je HIER de live-uitzending 7 dagen in de week, 24 uur per dag, volgen:
TWITCH.TV/whitesparrow_accountUPDATE 19 mei 2019: De eerste "ronde" is al geweest, en de tweede ronde is op 18 mei, met het leggen van het eerste ei van het tweede legsel, begonnen.


12 april 2014
In Tiel, de Betuwe, zijn vandaag de eerste jonge huismussen van Nederland uitgevlogen. Ze zijn door de waarneemster direct "op de kaart gezet", met foto's en al.

Helaas kunnen we nog niet zeggen welke kleur muisjes we op het beschuit kunnen doen :-).

Hebt u ook al jonge huismussen in de tuin ?
Meld u zich dan snel aan voor de 7e ronde van
het landelijke project "Zet de Huismus op de Kaart" !
Oktober 2012
Binnenkort zal Stichting Witte Mus de Phantom v710 weer enige dagen van Team Vliegkunstenaars te leen krijgen, om project Vliegkunstenaars op te volgen. Hopelijk is er tegen die tijd veel blad van de bomen af, zodat we goed zicht hebben op het doen en laten van de dan aanwezige populatie Huismussen.
Augustus 2012
De tweede ronde van "Zet de Huismus op de Kaart" vindt plaats op zondag de 19e augustus tussen 10:00 en 10:10 uur 's morgens, net na Vroeg Vogels Radio. Op verzoek van velen is er in hoog tempo een webInterface gebouwd voor de invoer van waarnemingen. De bouwer is medebestuurder van Stichting Witte Mus, Frans van der Veek, met zeer veel ervaring in programeren.
April 2012
Naar aanleiding van de reacties op de extra telling in januari is een lange termijn inventarisatieProject opgezet. De naam is geworden "Zet de Huismus op de Kaart".

Het gaat hierbij om het inventariseren van verblijfplaatsen van Huismussen, dus niet om tellingen. Dat wil zeggen; de bedoeling is heel simpel te constateren of er op een bepaalde dag en tijdstip huismussen op uw adres aanwezig zijn ja of nee, en om dat aan Stichting Witte Mus door te geven.

De informatie zal dienen ter bescherming van de aangemelde populaties Huismussen.

De eerste ronde ervan vindt plaats op zondag de 15e april tussen 10:00 en 10:10 uur 's morgens, net na Vroeg Vogels Radio. Er doen ruim 100 mensen mee.
Januari 2012
Voor het eerst dit jaar een Extra Tuinvogel Telling gevraagd van deelnemers aan de SOVON/Vogelbescherming tuinvogeltelling, via krant, blog, forum en twitter. Zondag (de 22e) om 12uur nog een keer extra, uitsluitend huismussen en ringmussen tellen.

In Obdam zijn huismus mannen al, bij het klaar gemaakte nest, om hun vrouwtje aan het roepen. Gezien is dat het vrouwtje vrijwel direct reageerde en dat beide huismussen samen onder het golfplaten dak verdwenen, zodat het vrouwtje het nest kon inspecteren.
Mits de insecten het niet laten afweten: Dat beloofd zeer vroege huismus-eieren en uitvliegende jongen dit jaar.

Stichting Witte mus wint juryprijs Vliegkunstenaars met slowMotion opnamen van een ruzie tussen huismussen. Dank zij de rantsoenering die we in augustus en september hebben moeten doorvoeren, hebben we die opname kunnen maken. Zijn wij daar nu wel of niet blij mee...
Wel met de aandacht die het weer voor de positie van de huismussen oplevert en ook met de kapstok die het filmpje is, om te kunnen wijzen op het belang van voldoende voedsel.
December 2011
Artikel in de SOVON nieuwsbrief over het internationaal symposium te Newcastle, waarbij onder anderen Dave Dawson, Denis Summers-Smith, Jenny de Laet, SOVON, Vogelbescherming nederland en Stichting Witte Mus een presentatie hielden. U kunt dit artikel, geschreven door Jan Schoppers van SOVON, nalezen via internet: SOVON nieuwsbrief; Internationaal symposium over afname huismus, blz 15.

BIJZONDER BELANGRIJK NIEUWS:
De Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I heeft, in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied, de soortenstandaard voor de Huismus opgesteld.
Bij werkzaamheden waar huismussen op enige wijze betrokken zijn, dient deze richtlijn tijdig gebruikt te worden om oponthoud en tevens overtreding van de vigerende Flora en Fauna wet te voorkomen.
De betrokken overleg-partijen hadden onze Stichting Witte Mus, al 14 jaar deskundigen op gebied van huismussen en huismus-biotoop, jammer genoeg niet bij het overleg uitgenodigd.
Doordat onze opgedane ervaring in deze soortenstandaard niet gebruikt werd zijn er naar onze mening enige onderdelen in het belang van de huismus voor verbetering vatbaar.
We gaan dat zo spoedig mogelijk voor de huismussen in orde maken. En daarmee tevens voor al die mensen die van huismussen houden en ze graag in hun omgeving terug willen zien.
Stichting Witte Mus heeft wel, dank zij de persoonlijke inspanningen van de heer mr. Zwetsloot, op de valreep nog de slaapplaatsen van de huismussen in opgenomen kunnen krijgen. Die waren in de pre-uitgave door partijen over het hoofd gezien, hoewel ze van wezenlijk belang zijn voor het overleven van iedere kolonie huismussen.

Er zijn nog steeds mussen in in zogenaamd zomerkleed, ofwel paringsbereid.
Af en toe ook al weer een (huismussen-)balts te horen.
November 2011
Er zijn nog steeds mussen in in zogenaamd zomerkleed, ofwel paringsbereid.
Oktober 2011
Er zijn nog steeds mussen in in zogenaamd zomerkleed, ofwel paringsbereid. Bij de huismussen geen stilte dus.
Oktober 2011
Op 5 oktober sterft de vader van onze voorzitter. Er valt een stilte.
September 2011
De kosten van het voer lopen te hoog op. Er wordt geransoeneerd. Gevolg is meer ondeling knokken tussen de huismussen waardoor er wonden rond snavels ontstaan.
September 2011
De nieuwe voerPlaats van project Veilig Foerageren heeft een dak gekregen.
Eind septemeber is het in de fase Inrichten gekomen.
Huismussenforum.nl.
Augustus 2011
De Phantom v710 high speed onderzoeksCamera van Wageningen Universiteit komt vier dagen bij Stichting Witte Mus. Maar liefst 92 films voor onderzoek gemaakt.
Op youTube kanaal "huismusInSlowmotion" kunt u enige resultaten zien.
Augustus 2011
Klein experiment rond voedsel van de huismus; "Eten huismussen graag sla ?"
Nou en of. Op de huismussenBlog kunt u daar filmpjes van zien.
Juli 2011
Boekje "Tjiep de Mus" nieuwste aanwinst voor mussenBibliotheek Stichting Witte Mus.
Juli 2011
Vrijwilliger van Pelgrimshoeve draagt in het geheim Stichting Witte Mus voor, voor een gift van € 350,=.
Juni 2011
Utrechter geeft bijna € 500,= aan Stichting Witte Mus.

Martien S uit Utrecht kreeg ter ere van zijn 75ste verjaardag van al zijn gasten een flink geld-bedrag.

Uit sympathie voor het werk van stichting Witte Mus had hij familie en vrienden uitgenodigd een donatie aan de stichting te doen in plaats van een kado aan hem persoonlijk te geven.

Veel mensen pakten flink uit voor Martien.
In totaal is het een bedrag van bijna € 500,= geworden. De hele som schonk Martien aan Stichting Witte Mus, die er heel gelukkig mee is.

Het bedrag zal, na overleg met de jarige, besteed worden aan een overdekte voer-, drink- en stofbad- plaats, waar kauwen niet hun maag meer vol mussenvoer kunnen stoppen, waar de zaden en het zand mooi droog en altijd beschikbaar blijven, en waar geen zieke duiven bij het drinkwater van de mussen kunnen komen.
Juni 2011
Zwarte huismus aangetroffen.

Na een tip ergens in de BeNeLux heeft Stichting Witte Mus foto's een film kunnen maken van een zwarte, melanistische huismus. Een adult mannetje.
Denis Summers-Smith, wereld mussen-kenner (alle soorten en ondersoorten mussen dus) was erg enthousiast bij het zien van de eerste foto's. Hij heeft in zijn hele leven slechts één keer een melanistische huismus, en één keer een melanistische italiaanse mus gezien.

Bijzonder aan de filmopname is dat het opnamen zijn van de zwarte mus terwijl hij zijn volgende nest voor dat jaar aan het voorbereiden is; hij is aan het paren met een vrouwtje huismus van een meer gebruikelijke kleur.

Een foto van de zwarte huismus vindt u bovenaan deze pagina.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates