Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  over ons:
  » impress & powerPoint
  » ons DOEL
  » voorgeschiedenis
  » akte van oprichting
  » het bestuur
  » ANBI status
  » beleidsplannen
  » jaarverslagen
  » begrotingen
  » nieuwsbrieven
  » KvK gegevens
  » Publiciteit rond ons werkOver ons

Stichting Witte Mus,
HUISMUSBESCHERMING NEDERLAND,
werkt door het hele land ...

... is deel van de WGUS, de WorkGroup Urban Sparrows, een gezelschap van onderzoekers en wetenschappers van over de hele wereld, dat eens per 2 jaar bijeen komt om de stand van de huismus wereldwijd te bespreken...

... neemt in kwartaalbesprekingen deel aan Stroomversnelling, het landelijk orgaan NatuurInclusief renoveren en isoleren van woningen in het kader van EPV ..

.. is deel van de Specialist Workgroup Ploceidae...

.. adviseert de Rijksoverheid ter zake de Huismus, hetgeen in de Soortenstandaard van de Huismus zijn weerslag vindt...

en is al sinds 2006 van mening
dat de teruggang van de populaties huismussen helemaal nergens voor nodig is. Er zijn simpele oplossingen.

Daarom zijn we er óók voor vragen van mensen die gewoon iets willen weten over huismussen.

Het is nergens voor nodig dat de Huismus in aantallen terug loopt,
of zich niet herstelt van de terugval in aantallen (1980 tot 2000).
Er zijn simpele oplossingen.

Een TIP is voor bedrijven die aan woningen werken;
Laat het tuin-groen, het dak en de gevel met rust, zolang er huismussen in de directe omgeving rondvliegen. Het is bijna zeker dat u zich in huismusHabitat begeeft. Hier mag u niet in werken zonder dat er een ecoloog of ter-zake-de-huismus deskundige heeft geinventariseerd wat er aan habitat is en wat er aan populaties huismussen lokaal en in de iets wijdere omgeving leeft.
Gaat u daar toch aan het werk, dan overtreedt u bijna zeker de Flora en Fauna Wet vanwege vernietiging van essentieel (functioneel) leefgebied van de Huismus. Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid in de Soortenstandaard van de Huismus.


Voor alle mensen met hart voor de huismussen:
Zijn er geen problemen, dan kun je ons bellen of mailen voor tips om het leven voor de huismussen rond jouw woning beter te maken.

Zijn er wel al problemen dan zijn de twee belangrijkste dingen die je nodig hebt, de wil en de moed er iets aan te doen, of ons in te schakelen wanneer je ziet dat huismussen, door werkzaamheden (of plannen) van bedrijven of gemeente, in de problemen komen.

De moed zul je moeten vinden en vasthouden zolang het nodig is.
Dus tot de zaak is opgelost. Want we hebben jou er wel bij nodig voor de achtergrond-informatie.
Ons telefoonnummer voor het overnemen van de zaak en alle ondersteuning die je hebben wilt, krijg je NU METEEN en dat is

0228 59 3313
en laat een bericht achter op het antwoord apparaat.


Je kunt ons bellen zodra je hoort of leest dat er werkzaamheden gaan plaats vinden op een locatie waar Huismussen verblijven. Dat kan
  • groenonderhoud zijn,
  • verwijderen van groen,
  • herinrichting van (openbaar) groen,
  • dakrenovaties,
  • na-isoleren van daken,
  • aanbrengen van nieuwe dakgoten,
  • aanbrengen van vogelschroot,
  • en dergelijken.


= = =

Met de kennis kunnen wij u, of jou, helpen.
Dus laten we daar dan meteen maar mee beginnen !


Klik hier om te zien
Wat je zelf kunt doen voor de Huismus <=Op youTube staat een filmpje van de tweede bij ons
wild levende "witte" (leucistische) mus, uitgevlogen in 2011.  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates