Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » onze projecten »website HuismussenOnderzoek
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 Huismus in de nesten
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie Andijk
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventarisatie slaapplaatsen
  25 inventarisatie HuismusKolonies
  26 instandhouding Kolonie Andijk
  27 fondsen-werving
  28 public relations / publiciteit
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderzoek/observaties
  32 bescherming Huismus & Habitat
  33 website HuismusOnderzoek
  34 Zet de huismus op de kaart !
  35 SparrowSpeak (audio)
  36 Het Jaar Van De Huismus !website
Stichting de Mus

Stichting de Mus was de eerste stichting in Nederland die het opnam voor huismussen.

Ze was opgericht door Patty Muller en Paul Mentink.

STICHTING DE MUS

Stichting de Mus was opgericht door Patty Muller en Paul Mentink, en was de eerste stichting in Nederland, die zich richtte op de bescherming van huismussen in urbaan gebied.
.
Doordat de beide oprichters steeds meer werk kregen kon het werk voor de stichting er op zeker moment niet meer bij. Men zocht vervangers.
.
Helaas waren deze lastig te vinden.
Daarbij kwam dat de oprichtingsakte van stichting de Mus van dien aard was, dat de stichting nooit voor de ANBI-status in aanmerking kon komen. Daardoor was het, voor de enkeling die wel door wilde, niet aantrekkelijk om met de akte van oprichting van stichting de Mus verder te gaan.
Het laten veranderen van deze akte was jammer genoeg duurder dan het oprichten van een nieuwe stichting met statuten die wel geschikt waren om voor een ANBI status in aanmerking te komen en beschermingswerk te kunnen doen door heel Nederland.
.
Sinds 2008 was stichting de Mus niet meer actief, hoewel de individuele bestuursleden nog wel op verschillende manieren aandacht vroegen voor de Huismus in urbaan gebied.


WEBSITE STICHTING DE MUS

Uiteindelijk werd Stichting de Mus in 2010 opgeheven.
.
Hun website is er echter nog altijd.
De bestuursleden van Stichting Witte Mus, tegenwoording Huismus Bescherming Nederland geheten, hebben toegezegd de website in ere te houden.

Dat blijkt WEL te zijn gebeurd, maar klaarblijkelijk op een plek waar de site nauwelijks terug gevonden kon worden. Waarvoor excuus!!

Bij deze de link naar de website van Stichting De Mus:

Stichting de MUS

WAT HEEFT STICHTING DE MUS ALLEMAAL GEDAAN OM TROTS OP TE ZIJN

Stichting de Mus heeft onder anderen mee gewerkt aan een boek vol proza en anakdotes over de Huismus. Dit op initiatief van het natuur Historisch Museum Rotterdam directeur Kees Moeliker, die de beroemde Domino Mus uit Friesland op liet halen.

Ook zijn door Stichting de Mus dagboeken samengesteld van mensen die de zorg voor huismussen op zich hebben genomen.

Dit is een bijzonder goede manier om mensen weer betrokken te krijgen bij de natuur in de eigen achtertuin.
Zelfs al is het verboden en was het dat toen ook al.
Soms moet je de wet aan je laars lappen om wat GOEDS voor huismussen te kunnen doen.

Meer verhalen volgen nog.

.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates