Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » onze projecten » Het Geel
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 Huismus in de nesten
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie Andijk
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventarisatie slaapplaatsen
  25 inventarisatie HuismusKolonies
  26 instandhouding Kolonie Andijk
  27 fondsen-werving
  28 public relations / publiciteit
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderzoek/observaties
  32 bescherming Huismus & Habitat
  33 website HuismusOnderzoek
  34 Zet de huismus op de kaart !
  35 SparrowSpeak (audio)
  36 Het Jaar Van De Huismus !Het Geel en de huismus

Stichting Witte Mus heeft, op voorspraak van Roy Slaterus van de SOVON, en met hulp van het DWHC, in 2010 een project Ziekten monitoring op het erf van de kolonie huismussen gedaan.

Een heel bijzonder en zeer gunstig resultaat daaruit, is dat de huismussen in de kolonie van Andijk tot op heden niet vatbaar zijn gebleken voor Het Geel, ondanks hun leven in zeer nauw contact met een populatie duiven die door de ziekte Het Geel (Trichomonosis) gedecimeerd werd.


WILDLIFE DISEASE
Soms worden wild levende dieren ziek. Rond de kolonie huismussen zijn dat vooral de Turkse Tortel duiven. In het najaar zijn het soms huismussen zelf die ziek worden en dood gevonden worden. Maar van niet ieder dier is gezien dat het ziek was.

Meestal worden verzwakte dieren opgeruimd door predatoren zoals sperwer en kerkuil of ransuil. Of de buurtkat als u de tuin daarvoor nog niet heeft afgesloten. Maar in sommige perioden kunnen er meer zieken zijn dan een roofdier kan opruimen.
Voorbeelden hiervan zijn botulisme bij waterdieren, vogelgriep, vogelTBC, aviare pokken en Het Geel ( veroorzaakt door Trichomonas Gallinae, een eencellig zweepdiertje).

ONDERZOEK DOODSOORZAAK
In dergelijke periodes kan het nuttig zijn uit te zoeken wat de doodsoorzaak is van de gevonden dieren. Vooral wanneer er maatregelen getroffen kunnen worden om de situatie te verbeteren.
En daarop hopen wij dan natuurlijk.

HET GEEL EN DE HUISMUS IN 2010
Een dergelijk project heeft Stichting Witte Mus in 2010 met hulp van het DWHC uitgevoerd. Het DWHC is het Dutch Wildlife Health Center, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Daarbij onderzocht het DWHC de door ons aangeleverde kadavers op doodsoorzaak.

Een belangrijke uitkomst hiervan is geweest dat de huismussen van deze kolonie in Andijk in 2010 helemaal NIET VATBAAR zijn gebleken voor HET GEEL, ondanks zeer nauw contact met een populatie Turkse Tortel duiven.

Van de populatie duiven zijn namelijk ongeveer 8 van de ruim 40 gestorven dieren onderzocht; alle duiven bleken door Trichomonosis gestorven te zijn. Dat is de officiële naam voor de ziekte "Het Geel".

Maar geen enkele van de 4 gestorven huismussen bleek ook maar besmet te zijn met Trichomonas Gallinae (de eencellige parasitaire veroorzaker), dus Trichomoniasis (de besmetting) te hebben, laat staan er ziek van geworden, dus aan Trichomonosis (de ziekte) te lijden of sterker nog; er aan te zijn overleden.

De vier dode huismussen droegen vanalles bij zich, maar NIET Het Geel.


De rel (bijna) uit 2009, waarbij gewaarschuwd werd voor Het Geel bij huismussen, en waarbij iedereen opgeroepen werd te stoppen met bijvoeren van vogels, lijkt daardoor, in ieder geval voor de kolonie huismussen van Andijk, voorbarig te zijn geweest.

GEEN HONGERSNOOD HIER, IN 2009
Gelukkig voor de mussen hebben wij niet toe gegeven aan die dringende oproep.
De reden: Wij konden geen wetenschappelijke onderbouwing vinden die een dergelijke oproep rechtvaardigde.
Daarom waren wij niet bereid in onze kolonie huismussen een hongersnood te veroorzaken.
Een kolonie huismussen die toen inmiddels 11 jaar bestond.

Het jaar daarop, in 2010, is duidelijk geworden dat waarschijnlijk uitsluitend huismussen met een toch al slechte lichamelijke conditie aan Het Geel kunnen sterven.

Dit is aan het licht gekomen na uitgebreid overleg met Denis Summers-Smith, kenner en auteur van vele boeken over de huismus en andere mussen, en Becki Lawson, Wildlife Veterinarian aan het Institute of Zoology te London.

DE GROTE VRAAG
De grote vraag is dan uiteindelijk: Sterven alleen fysiek zwakke huismussen aan de in het lichaam van de huismus levende parasiet Trichomonas Gallinae ?

Het zou interessant zijn dat nader te onderzoeken, wanneer zich daartoe een mogelijkheid aan dient.
Dat lijkt sinds november 2011 in Zwolle (Overijssel) het geval te zijn. Of is het in Groningen (locatie niet openbaar) sinds begin 2012 ook al gevonden ?

Update 2011/2012, Zwolle en Groningen
(augustus 2012)
In Zwolle betrof het daadwerkelijk Huismussen die een zodanige besmetting met Het Geel hadden dat ze daaraan zijn gestorven, volgens het DWHC. In Groningen is er geen besmetting met Trichomonas Gallinae bij de gestorven Huismussen gevonden.
Meer gegevens zijn hierover nog niet vrij gegeven.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates