Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » onze projecten » eigen onderzoek en observaties
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 Huismus in de nesten
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie Andijk
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventarisatie slaapplaatsen
  25 inventarisatie HuismusKolonies
  26 instandhouding Kolonie Andijk
  27 fondsen-werving
  28 public relations / publiciteit
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderzoek/observaties
  32 bescherming Huismus & Habitat
  33 website HuismusOnderzoek
  34 Zet de huismus op de kaart !
  35 SparrowSpeak (audio)
  36 Het Jaar Van De Huismus !Eigen onderzoek en observaties

Soms ontbreekt het aan kennis om habitat van de Huismus goed te kunnen beschermen.
Als een dergelijk gat in de kennis van ecologische adviesbureaus belangrijk is proberen we dat te vullen. Door zelf onderzoek te doen.

Eigen onderzoek en observaties

Wanneer blijkt dat bescherming van de Huismus, of haar habitat, bemoeilijkt wordt door een gebrek aan kennis, dan doet Stichting Witte Mus, Huismusbescherming Nederland, haar eigen onderzoek.
Meestal door zo veel mogelijk mensen in te schakelen om bepaalde observaties door te geven.
"Zet de Huismus op de Kaart" is hiervan een voorbeeld.

Maar ook door zelf pilots te doen voor wetenschappelijk onderzoek, dan te gaan zoeken naar financiers, donateurs en sponsoren, en vervolgens het onderzoek uit te voeren.

ONDERZOEK NAAR
GEMEENSCHAPPELIJKE SLAAPPLAATSEN
IN (ANDIJK en) AMSTERDAM

Op dit moment wordt de pilot van Thermisch Tellen op gepakt en gaan we onder anderen dat gebruiken om gemeenschappelijke slaapplaatsen van de Huismus te onderzoeken.

De werktitel van dit onderzoek is "Communal roosts of the House Sparrow".

De eerste fase van dit onderzoek is in 2011 op ons erf geweest. De tweede fase wordt in de maand december van 2014 uitgevoerd, eveneens op ons erf. Er zijn hier namelijk al 3 communal roosts aanwezig, die eerst nader onderzocht worden om de kenmerken ervan, en van het gebruik ervan te bepalen.

Voordat de fase van start kan gaan waarin de roostsn in Amsterdam onderzocht gaan worden, wordt eerst een werkprotocol geschreven.

Vervolgens wordt de rijksoverheid benaderd met een verzoek om vrijstelling van de Flora en Fauna Wet artikel 75A. (Als het protocol goed is geschreven wordt er helemaal niets verstoord en zal de vrijstelling geen probleem zijn.)

Dan worden vrijwilligers gezocht die bereidt zijn bepaalde trainingen te volgen om het werk ook inderdaad zonder verstoring van de slaapplaats te kunnen doen.

Dan worden de trainingen gegeven.

En vervolgens wordt het onderzoek in Amsterdam uitgevoerd.  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates