Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » onze projecten » bescherming Huismus & Habitat
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 Huismus in de nesten
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie Andijk
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventarisatie slaapplaatsen
  25 inventarisatie HuismusKolonies
  26 instandhouding Kolonie Andijk
  27 fondsen-werving
  28 public relations / publiciteit
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderzoek/observaties
  32 bescherming Huismus & Habitat
  33 website HuismusOnderzoek
  34 Zet de huismus op de kaart !
  35 SparrowSpeak (audio)
  36 Het Jaar Van De Huismus !bescherming Huismus & Habitat

Het is al langer bekend dat de Huismus het best beschermd is wanneer haar habitat beschikbaar blijft. Met andere woorden: Als een groepje Huismussen ergens een plek gevonden heeft waar ze kunnen leven, dan is het zaak de plek ook leefbaar te houden voor ze.

Het is al vele jaren bekend dat de Huismus het best beschermd is wanneer haar habitat beschikbaar blijft.
Met andere woorden: Als een groepje Huismussen ergens een plek gevonden heeft waar ze kunnen leven, dan is het zaak de plek ook leefbaar te houden voor ze.

Wat doet Huismus Bescherming Nederland daar voor?

Gedragscode NatuurInclusief Renoveren voor NOM-keur

Voorgeschiedenis van deze gedragscode


In 2015 benaderde Gierzwaluwbeschermster Marjos Moermans ons, Huismus Bescherming Nederland, met berichten die voor huismussen niet goed klonken.

Het ging over vier zeer grote bouwbedrijven die samen een plan maakten om op grote schaal woningen in Nederland zodanig te gaan renoveren dat deze net zo veel energie zouden generenen als de bewoners zouden gebruiken.
De zogenaamde NUL-op-de-meter woningen.
Een prachtig plan voor de aarde als geheel.

De organisatie noemde en noemt zich Stroomversnelling.

Omdat men verplicht was bij werkzaamheden aan woningen bepaalde diersoorten en hun habitat te ontzien had één van die bouwbedrijven, Volker Wessels ("Nieuw Wonen"), een eigen ecologisch adviesbureau, Aveco de Bondt, opgericht, dat de ecologische adviezen verzorgde voor de bouwbedrijven.

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging waren al bij deze organisatie aangeschoven om zaken voor de beschermde diersoorten beter te regelen dan Aveco de Bondt deed, maar er bleek desondanks met name bij Vogelbescherming erg weinig kennis van Gierzwaluwen en Huismussen aanwezig te zijn.
En daarom trok Marjos Moermans aan de bel.
Ook bij ons.

Op onze oproep via twitter om de zaken voor huismussen beter te regelen, werd door de voorzitter van Stroomversnelling, Leen van Dijke, gereageerd met een uitnodiging voor een gesprek waarin kennis gemaakt zou worden en bekeken zou worden wat we voor elkaar konden betekenen.
Dat gesprek vond plaats in de zomer van 2015.


Wie ons met dit huismus-beschermings-project wil helpen;


dat kan door deel te nemen in ons musMensen netwerk
Zet het leefgebied van huismussen Op De Kaart.
Doe dat via

huismus-waarneming

.


  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates