Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » onze projecten » ZetDeHuismusOpDeKaart !
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 Huismus in de nesten
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie Andijk
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventarisatie slaapplaatsen
  25 inventarisatie HuismusKolonies
  26 instandhouding Kolonie Andijk
  27 fondsen-werving
  28 public relations / publiciteit
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderzoek/observaties
  32 bescherming Huismus & Habitat
  33 website HuismusOnderzoek
  34 Zet de huismus op de kaart !
  35 SparrowSpeak (audio)
  36 Het Jaar Van De Huismus !Zet de huismus op de kaart !

Omdat we hier al zo lang zo'n grote uitzwermende kolonie Huismussen hebben ...

... en omdat we daardoor weten dat het niet nodig is dat de huismus in aantallen achteruit gaat in plaats van vooruit, daarom starten we onze projecten.
(Stichting Witte Mus, 2009).

Een ervan, "Zet de huismus op de kaart !", is bedoeld om verblijfplaatsen van de huismussen letterlijk op de kaart te zetten. De kaart van Nederland namelijk.Lees hier
=> HET WAAROM <=
van project
Zet de Huismus op de Kaart
op 1 A-viertje.

Doe mee en help de Huismus
ZET de HUISMUS op de KAART
en laat weten waar de huismussen zijn.

Of meld je daarvoor aan via e-mail,
zetDeHuismusOpDeKaart@stichtingwittemus.nl

Naar de
=> RESULTATEN <=
van ZetDeHuismusOpDeKaart

ZET DE HUISMUS OP DE KAART:
De 16e ronde; gemist ?
Meld je aan voor LOSSE HUISMUS-WAARNEMINGEN.

Speciale VOGELWEEK ronde:
Zondag 14 mei 2017
van
de hele dag

Waar zijn de huismussen van Nederland op dat moment ? Laat het weten via de webInterface, formulier of e-mail.

Wat zoeken we ?
Stichting Witte Mus wil met jouw hulp de habitat, de verblijfplaatsen van huismussen in kaart brengen.

NIET huismussen TELLEN ! WEL aangeven in welk habitat-element de mussen zich bevinden !

HABITAT: Waar zit die Huismus ?
Is het een foerageergebied ?
Is het een schuilstruik ?
Is het een slaapplaats ?
Is het een zandbad ?
Is het een drinkplaats ?
Is het een plek waar ze hun waterbad nemen ?
Is het een plaats waar ze insecten verzamelen om aan de jongen te voeren ?
Is het een nest ?

Niet alleen voerplaatsen, maar ook een dak, een hoge groenblijvende struik, een dakgoot, een rolluik waar een nest gebouwd is, een conifeer, een stapel betonijzeren hekken, het zand op een terras, het onkruid rond een tuinbank, een veld, een bloempot, een hooiberg, een picknicktafel, een ondiepe plek bij de vijver, het kan van alles zijn als er op dat moment maar huismussen zitten. Zitten ze er nu net op dat moment niet, dan geef je dat door. Zaten ze in jouw tuin, balkon of dakterras nooit, dan kun je ook dat door geven.

Wat doet die Huismus daar ?
We willen ook heel graag weten wat de Huismus op die plek deed. Eten, rond kijken, hard tjielpen, met een witte veer in de snavel zitten, met voer aan komen vliegen, een poepje op etend, baltsend, parend, badderend in stof of water, drinkend, enzovoort enzoverder.

Je bed uit en kijk rond naar de mussen
Dus zondagochtend rol je gewoon je bed uit de tuin in of het balkon op, camera in je arm, en je gaat 10 minuten liggen kijken naar 1 van de Huismussen. Waar zit ie precies, wat doet de mus daar, waar is het vogeltje mee bezig. Dat schrijf je op, maak een foto ervan, en voer het in de dataBase in, op huismus-waarneming.nl . Je hebt dan een "habitat-element" of "verblijfplaats" van de Huismus vast gelegd.

Wat is dat, een verblijfplaats of habitat-element ?
Je kunt lezen wat een verblijfplaats voor huismussen is, wat een "habitat-element" is, door dit document te downloaden.

Wat is PROJECT "Zet de Huismus op de Kaart" ?
"Zet de huismus op de kaart" is een project ter bescherming van Huismussen, door leefgebied van de Huismus in kaart te brengen, door alle verblijfplaatsen, habitat-elementen, in Nederland, te inventariseren, te noteren. Huismusbescherming Nederland, wij dus, gebruiken die gegevens om habitat van de Huismus mee te beschermen bij bouwplannen, renovatieplannen, dakisolaties en dergelijken.
Het "Op de Kaart Zetten" doen we samen met zo veel mogelijk mensen die willen mee helpen, 3x per jaar en wel op een specifieke datum en tijd. De komende ronde is op zondag 16 april 2017 om 10 uur 's morgens, net na Vroege Vogels.
Het is al weer de ZESTIENDE ronde !

Niet hetzelfde als M.U.S. meetnet urbane soorten
Het is geen M.U.S. telling, dus geen poging aantals-ontwikkelingen van stadsvogels in het algemeen in de gaten te houden.
ZetDeHuismusOpDeKaart is gericht op bescherming van de Huismus, door hun habitat te beschermen, de grootte van hun leefgebied en verblijfplaatsen te behouden. Verblijfplaatsen zijn bijvoorbeeld de nesten, de roest- of slaapplaatsen, de schuilstruiken, kwetterplekken of verzamelplaatsen.

Zet de Huismus op de Kaart is ervoor bedoeld om deze voor de huismus noodzakelijke plaatsen, plus de omgeving in een straal van ongeveer 600m, rechtstreeks te beschermen. Te weten bij plannen als dakrenovaties, aanbrengen van zonnepanelen, herinrichten van groen, verwijderen van hagen, sloop van panden en dergelijke.

Werkt dat dan ?
Ja. Het werkt. Uit de 1e ronde van de inventarisatie “Zet de Huismus op de Kaart” zijn, in de zomer van 2012, al bijna 700 daken tevoorschijn gekomen die we hebben kunnen behouden voor de huismus, door met name woningbouwverenigingen vriendelijk doch aanhoudend aan de Flora en Fauna wet te helpen herinneren.
Soms kost het heel veel moeite. Dat hangt mede af van de ambtenaren bij de Rijksoverheid die moeten handhaven wanneer de woningcorporatie halsstarrig is.
En soms gaat het prettig en soepel, want er zijn ook woningcorporaties en projectontwikkelaars die meteen akkoord zijn met onze voorstellen zodra ze horen dat de huismussen op deze manier uit de woonwijk gaan verdwijnen.

Gemeenteraadsleden
Momenteel (november 2016) zijn we bezig om, aan de hand van de gegevens uit de database van ZetDeHuismus, een informatie-pakket samen te stellen met maatregelen die gemeenten kunnen nemen om de zaken voor de huismussen binnen hun gemeentegrenzen goed te regelen. Dat informatie-pakket zal naar raadsleden van Partij voor de Dieren en Groen Links verstuurd worden. Wie daarmee wil helpen is van harte welkom, trouwens.

Hoe kun je helpen ?
Als je mee wilt helpen, meld je dan
via dit e-mail adres aan.
Heb je je 1 van de vorige ronden al aan gemeld, dan wordt aangenomen dat je deze ronde ook mee doet, dus je krijgt nog mail er over.
Het is vervolgens de bedoeling om, op een specifieke datum en tijd, op een door jouw gekozen adres 10 minuten lang te kijken of er “wel" of  “niet”  huismussen zijn en in welk habitat-element ze zich bevinden.
Maak er foto's van als je kunt.


Ben je niet helemaal zeker van het verschil tussen een Huismus, Heggenmus of Ringmus, download dan dit document.

Webinterface
Dezelfde gegevens kun je nu ook via een webinterface invoeren als je dat liever doet. Er staat dan wel een extra vraag bij, namelijk naar de functie van de betreffende verblijfplaats. Is het bijvoorbeeld een slaapplaats, een uitkijk, een zandbad, een foerageerplaats waar insecten gevonden worden of misschien een nest ?
De login gegevens krijg je bij aanmelding.
De URL is huismus-waarneming.nl

Heel hard nodig dat dit gaat gebeuren
Zo eenvoudig als het is, toch is het hard nodig, want de database van huismus-verblijfplaatsen is gebrekkig gevuld. Nog altijd worden bij werkzaamheden verblijfplaatsen van huismussen afgesloten en vernietigd. Zelfs midden in het broedseizoen. Dat is voor een groot deel gewoon omdat de gegevens niet in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) terug zijn te vinden.


MELD JE DAAROM AAN:
Meld je daarom aan om de verblijfplaatsen van Huismussen "op de kaart" te zetten.

Je kunt je aanmelden via een e-mail
met de tekst "Zet de huismus op de kaart !"
aan zetDeHuismusOpDeKaart@stichtingwittemus.nlHUISMUS OF HEGGENMUS, BEN JE NIET ZEKER ?
Dat is helemaal niet zo vreemd, want er zijn best wat vogels die sprekend op huismussen lijken. Download in dat geval hier de huismusHerkenningsKaart en oefen alvast wat.

WIL JE MEER DOEN ?
Dat mag ook en graag zelfs ! Verspreid deze thema-nieuwsbrief over "Zet de huismus op de kaart !" onder je kennissen, vrienden, familie, collega's en wie je nog meer kunt bedenken !

Of download de zetDeHuismusOpDeKaart-poster, draai hem uit op A3 of A4, en hang hem in je omgeving op. Wat ideëen zijn de sportschool, de supermarkt, je werk, zwemles van de kinderen, de tandarts, de huisarts enzovoorts.

MEER DAN EENS !
We doen dit drie maal per jaar.


OOK LOSSE WAARNEMINGEN !
Wil je nog vaker melden dat er huismussen ergens een verblijfplaats hebben meld je dan aan voor de losse waarnemingen. Je kunt dan op ieder gewenst tijdstip doorgeven wat je gezien hebt. Van iedere gewenste locatie.De data voor 2017 zijn:
* zondag 16 april 2017 - 16e RONDE -
LET OP: DE WINTER VAN 2016 NAAR 2017 heeft slechts enkele dagen vorst gekend. De drie jaren daarvoor zijn de opeenvolgende winters uitzonderlijk zacht geweest. In 2014 had dit tot gevolg dat er al sinds 12 APRIL 2014 jonge huismussen uit vlogen. Het is daardoor heel goed mogelijk dat je met deze 16e ronde op 16 april 2017 ook al weer jong grut ziet !
HET IS DAARDOOR DES TE SPANNENDER OM AAN DEZE 16e RONDE MEE TE DOEN !
(Het dieptepunt van de aantallen huismussen, er zijn in het algemeen, maar soms ook WEL al (!), nog geen jongen uitgevlogen, in het nest zitten vaak wel al jongen wat je kunt zien aan druk met eten heen en weer vliegende ouders, een groot deel van de volwassen mussen broedt, een klein deel is al vader geworden (de moeders zijn op 't nest of heel soms met een volgend legsel bezig), een deel is reserve volwassene, weduwe of weduwnaar)

* zondag 20 augustus 2017 - 17e RONDE -
( De eerste twee nesten jongen zijn uitgevlogen en zwerven een beetje rond hun geboorte plek. Er zijn voor hen veel slaapplaatsen nodig. Meestal zijn dat klimplanten of dakranden. In goede habitats is nu de derde leg gaande of al uitgevlogen. In heel goede habitats is een vierde leg gaande. In minder goede habitats is het bij 2 legsels gebleven. Veel Huismussen zijn nu ook vollop in de rui. Waar zit het al het grut nu ? Hebben degenen die in april geen huismussen zagen, nu wel het een en ander in de omgeving ?)

* zondag 17 december 2017 - 18e RONDE -
(Tot in oktober heb je juveniele huismussen kunnen zien. Maar in december zien alle huismussen er volwassen uit. Eventuele jonge witte mussen blijken nu toch vaak een vage kleur te hebben, er kunnen zieken zijn. Door bladverlies zijn veel schuilplaatsen onveilig geworden. De wintergroene verblijfplaatsen zijn nu van essentieel belang om de winter door te komen.)


Dus mocht je een kans gemist hebben; er komen er meer, maar hoe eerder hoe liever !De dataBank
Het blijkt dat de databank NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, te weinig gegevens bevat over de verblijfplaatsen van huismussen. Maar deze gegevensbank wordt wel geraadpleegt door gemeenten en bedrijven wanneer uitgezocht moet worden of de beschermde huismus zich bevindt op de plek waar een project geplant is.
Dat kost dus veel verblijfplaatsen van huismussen op deze manier. En dat maakt het opnieuw moeilijker voor de mussen om te overleven.

We willen die leemtes gaan verhelpen met de inventarisatie "Zet de huismus op de kaart", waarbij we uw kennis van de huismussen op uw woonerf heel goed kunnen gebruiken.

We willen, samen met iedereen die de huismus een warm hart toe draagt, op 3 ochtenden in het jaar kijken of er huismussen op je woonerf zijn ja of nee. Dat willen we een aantal jaren vol houden om zo veel mogelijk verblijfplaatsen van huismussen op de kaart te krijgen. Letterlijk.
Omdat we daarbij persoonsgegevens nodig hebben, namelijk postcode en huisnummer, hebben we een
privacy verklaring op gesteld.
(Daarin staat dat postcode en huisnummer nergens anders heen gaan dan waar u of jij ze heen stuurde.)

MELD JE AAN:
U kunt zich hiervoor aanmelden via een e-mail
met de tekst "Zet de huismus op de kaart !"
aan zetDeHuismusOpDeKaart@stichtingwittemus.nl

Toelichting
Zoals misschien bekend bij u, of jou, staan of vallen beschermingsmaatregelen voor huismussen met de database van de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna. In deze databank staat aangegeven waar bepaalde dieren en planten hun verblijfplaatsen hebben. Zo ook voor de huismus.
Althans; dat zou het geval moeten zijn, maar er blijken grote witte vlakken te zijn waar het de huismus betreft.

Verdere informatie kun je vinden in:
- de thema nieuwsbrief van april 2012

Wat is het verschil tussen
"M.U.S." en "Zet de Huismus op de Kaart" ?
  • "M.U.S.", ofwel "Meetnet Urbane Soorten" is een onderzoek naar trends in aantallen stadsvogels. Het is niet gericht op bescherming van Huismus of habitat van de Huismus.
  • "Zet de Huismus op de Kaart" is gericht op de bescherming van huismussen. Dit is meestal in bebouwd gebied. Door de habitat met uw hulp te inventariseren kan Stichting Witte mus die beschermen en hoeft de Huismus niet meer "zomaar opeens" uit een woonwijk te verdwijnen.
Lees hier meer

  © 1997 - 2015 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates